chusteczka_

55 tekstów – auto­rem jest chus­teczka_.

Osiągnięcie ce­lu nie jest trud­ne, trud­na jest dro­ga do niego. 

myśl • 8 maja 2012, 21:36

Często pot­ra­fimy za­kończyć, to co się jeszcze nie zaczęło. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 20 lutego 2012, 00:16

Nie oglądaj się za siebie na każdym kro­ku, bo nie zo­baczysz co jest przed Tobą. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 23 stycznia 2012, 21:58

Niekiedy od­ro­bina przy­jem­ności może być nau­czką na całe życie. 

myśl
zebrała 40 fiszek • 28 listopada 2011, 20:07

Zmiany są dob­re, mu­sisz zmieniać swo­je życie, na­wet jeśli nie chcesz to ono ci karze. Tyl­ko kiedy jest już po, nie pot­ra­fisz się od­na­leźć. Nie wiesz czy iść do przo­du, czy wrócić. Stoisz w miej­scu, lecz to w niczym nie pomaga. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 9 października 2011, 20:35

Uśmie­chnij się dziś, bo jut­ro możesz nie złapać oddechu. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 19 września 2011, 21:41

oka­zuj emoc­je póki pot­ra­fisz, bo po­tem możesz ich nie dogonić. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 13 września 2011, 19:52

Kiedy od­naj­dziemy siebie nie pot­ra­fimy od­na­leźć pa­sujące­go otoczenia. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 7 sierpnia 2011, 22:53

Kiedy do­puszczasz do siebie myśl, że możesz Ją stra­cić uświada­miasz so­bie jak bar­dzo Ją kochasz. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 13 maja 2011, 16:41

Żyjąc umieramy. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 18 kwietnia 2011, 19:41

chusteczka_

gg. 4430109

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

chusteczka_

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność